SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Brannvannsdysen fra sandnesbedriften Waterwall AS sprer vannet slik at det dannes en vegg av vann. Vannveggen dekker et stort område og hindrer oppskalering av brann mellom bygninger og i veitunneler.

– Vi konsentrerte oss først om å utvikle en vannbasert løsning for å beskytte bygninger mot brannsmitte. Det førte til at Waterwall-dysen så dagens lys. Etter hvert fikk vi støtte fra VRI Rogaland til å videreutvikle teknologien til bruk også i veitunneler, forteller Helge Stridsklev i Waterwall.

VRI-prosjektet har undersøkt i hvilken grad utstyret kan forbedre sikkerheten, beskytte infrastruktur og legge til rette for sikker evakuering ved en tunnelbrann.

Ifølge Stridsklev er Waterwall videreutviklingen av en brannvannsdyse som offshoreindustrien har brukt i mange år. Waterwall har fått gjennomført en rekke småskalatester ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland) i samarbeid med Rogaland brann og redning og RISE Fire Research. Blant annet gjennomførte man en serie tester inne i en containertunnel. Resultatene viste at vannveggen inni containeren bidro til å redusere konsentrasjonen av CO og CO2, den skjermet mot stråler og bidro til redusert temperatur. Dette vil minske skadeomfanget ved en brann og øker mulighetene for vellykket evakuering betraktelig. Vannveggen bidrar også til å isolere og redusere brannen, slik at brannmannskaper kan gjennomføre redningsarbeid på den andre siden av veggen.

– VRI-prosjektet ble avsluttet med svært gode testresultater og gode indikasjoner på egenskapene til vannveggen. Dette er teori satt ut i praksis, hvor testene bekreftet de teoriene vi har jobbet ut fra. RISE Fire Research er én av tre-fire anerkjente aktører som driver med forskning og uttesting av brannvernutstyr, og rapportene deres veier tungt i fagmiljøet. Framover håper vi å kunne fortsette med fullskalatester i et større prosjekt hvor vi planlegger testing inne i Runehamartunnelen i Åndalsnes, sier Stridsklev.

Satser bredt

Waterwall-dysen har en utforming som er unik, og bedriften har nå en patentsøknad inne til behandling. I mellomtiden jobber de med å markedsføre teknologien og utstyret. Waterwall er blant tilbyderne på Riksantikvarens prosjekt for brannbeskyttelse av verneverdig bebyggelse på Rjukan.

Waterwall-gründer Helge Stridsklev med oppfinnelsen (Foto: Mohammed Basefer)

Et annet prosjekt under oppseiling er installasjon av dyser i en bydel i Sandefjord, i samarbeid med Sandefjord Brannvesen. På Vestlandet er selskapet i dialog med kameraovervåkings-leverandøren Triangle Security. Planen er en helhetlig løsning med vannvegger og pumpeutstyr for beskyttelse av verneverdig bebyggelse langs Atlanterhavsveien ved Molde.

Ifølge Stridsklev markedsføres Waterwall i Norge primært for bruk i bygninger, siden Statens vegvesen så langt ikke har satset på denne typen slukkesystemer i tunneler. I nabolandene møter oppfinnelsen større interesse, og Waterwall markedsfører teknologien mot prosjekter både i Danmark og Sverige.

– Det planlegges også et stort tunnelprosjekt mellom Danmark og Tyskland som kan være interessant, sier Stridsklev.

Avgjørende med VRI-støtte

Waterwall kan rapportere om avgjørende effekt av prosjektmidlene fra VRI Rogaland.

– VRI-støtten har vært uvurderlig fordi den lot oss gjennomføre en betydelig serie med tester som har gitt oss viktig dokumentasjon på hvordan løsningen fungerer.

Waterwall-dysen med tilhørende rør- og pumpesystemer er en relativt enkel og økonomisk gunstig form for brannbeskyttelse. Én dyse kan dekke en hel husvegg.

– Vi har solgt noen anlegg, blant annet til en kunde i Breigata i Stavanger, etter at vi og brannvesenet demonstrerte utstyret for beboere og representanter fra kommunen, sier Stridsklev.

For å kunne gå videre med et større prosjekt trenger Waterwall kunder. Deretter kan det bli aktuelt å søke Innovasjon Norge om støtte til uttesting i full skala med påfølgende videreutvikling av utstyret.

– Jeg har allerede tegningen til en ny dyse i hodet, sier Stridsklev.