SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Apias ladekabler for mobiltelefoner og nettbrett kutter strømmen automatisk når batteriet er fulladet. Det forlenger batteriets levetid og reduserer brannfaren ved overlading.

Tor Ivar Våge, styreleder og eier av firmaet Apias AS i Haugesund, forklarer at kabelen ”vet” når batteriet er fulladet og kutter strømtilkoblingen automatisk. Apias-kabelen er rettet mot mobiltelefoner og nettbrett, men den er kompatibel med alle enheter som benytter lader over USB. Gjennom et VRI-støttet forprosjekt har Apias, i samarbeid med Uni Research Polytec, gjennomført en innledende testing av utstyret.

– Vår hypotese og utgangspunktet for forprosjektet var at ved tradisjonell lading går strømmen gjennom batteriet hele tiden så lenge enheten er koblet til lader. Den konstante spenningen sliter på battericellene og kan i ekstreme tilfeller føre til kortslutning og brann, sier Våge.

Målet med forprosjektet var å kartlegge effekten av den nye teknologien ved å utforme et effektivt, automatisert testoppsett. Testene skulle bidra til å dokumentere batterikapasitet etter mange ladesykluser for et nødvendig antall batterier.

– Dette har vi nå gjennomført, og enkelt sagt har vi fått bekreftet hypotesen vår gjennom forprosjektet, sier Våge. 

Tryggere lading med Apias
Tor Ivar Våge og Pål Gåsland Saltvedt i Haugalandsfirmaet Apias har levert over 19.000 ladekabler i prosjektet som fikk støtte av VRI Rogaland i 2018. (Foto: Mohammed Basefer)

God VRI-prosess

Tor Ivar Våge berømmer VRI-programmet for å ha bidratt på en enkel og forståelig måte – og for å ha formidlet en forskningspartner.

– Det var avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Ikke bare på grunn av den økonomiske støtten, men som et selskap med kun to ansatte, visste vi ikke hvor vi skulle begynne for å få gjennomført et forskningsprosjekt. Gjennom samarbeidet med forskningspartner kunne vi få prøvd ut hypotesene våre.

Rapportene fra VRI-prosjektet har etterpå i mange tilfeller virket som døråpnere inn mot større kunder og aktører, og Våge opplyser at de nå jobber med søknad om støtte til et hovedprosjekt. Målet er mer inngående testing for å kartlegge den faktiske effekten ved lading med Apias.

– Forprosjektet fikk oss godt i gang, men vi har på ingen måte konkludert ennå. Utstyret trenger mer uttesting for å kunne utvikles til en optimal løsning.

Forlenget levetid

På spørsmål om utstyret bidrar til forlenget levetid for mobiltelefoner og nettbrett, svarer Våge at det er gjennomført studier på sammenlignbare lithium-ion-batterier i både Europa og USA. De mest oppsiktsvekkende resultatene tyder på at levetiden kan økes med oppimot 300 prosent. Men disse resultatene krever helt optimale temperaturforhold og bruksmønstre, noe som i praksis er umulig. Andre studier viser at levetiden kan forlenges med 70–100 prosent ved å lade optimalt. For Apias vil det være nyttig å kunne vurdere både produkt og ladefunksjon opp mot disse internasjonale studiene.

Tor Ivar Våge i Haugalandsfirmaet Apias har levert over 19.000 ladekabler i prosjektet som fikk støtte av VRI Rogaland i 2018. (Foto: Mohammed Basefer)

Oppmerksomhet

– Det kanskje mest spennende akkurat nå er at produktet vårt vekker oppmerksomhet, sier Våge.

Apple har for eksempel innrømmet at batteriene deres svekkes av å ligge for lenge med strøm og være fulladet for lenge. De har gått så langt som å lage en funksjon i telefonene som vil bremse ladingen når batteriet er 80 prosent fullt, og lade saktere fram til 100 prosent. 

– Dette kan oppfattes som en konkurrent til vårt produkt, men vi mener det er en klar validering av vår påstand om at dagens lading ikke er optimal. Samtidig som Apple lanserer denne funksjonen, har de åpnet for offisielt å lisensiere vårt produkt i tilbehør-programmet sitt, sier Våge. Dette vil være en enorm fordel når Apias skal selge produktene inn til større kjeder og aktører. Siden produktet ble lansert i fjor sommer, har Apias produsert og levert omkring 19.000 ladekabler, ifølge Våge.