SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Med støtte fra VRI har norske studenter deltatt i NASA sin jakt etter livsformer på Mars. Etter to år med studentutveksling og etableringen av Mars Institute i Stavanger står nå utvekslingsordningen på egne ben. Forrige uke dro en ny student til California for å delta i prosjektet NASA Icebreaker.

Universitetet i Stavanger (UiS) har startet et utvekslingsprogram for studenter sammen med amerikanske Mars Institute, som ligger under NASA Ames Research Center i California. Målet er å utveksle kunnskap mellom sektorene romfart og energi, og ved hjelp av avansert boreteknologi skal norsk oljeindustri bidra i jakten på liv på den røde planet.

Christopher Hoftun var bachelorstudent i petroleumsteknologi ved UiS i 2012, og han hadde en sentral rolle i oppstarten av programmet.

– Jeg kom i kontakt med styreleder Pascal Lee ved Mars Institute gjennom det internasjonale nettverket Space & Energy, hvor jeg har vært med i flere år, forteller Hoftun. Pascal Lee skal ha vist stor interesse for oljeindustrien i Stavanger-regionen, og kontakten ble god.

“Det endte med at han inviterte meg over for et internship på ett år for å forske på boring på Mars ved hjelp av norsk boreteknologi”

– Det endte med at han inviterte meg over for et internship på ett år for å forske på boring på Mars ved hjelp av norsk boreteknologi, forteller Hoftun. Da han senere dro til California, skjedde det med oppbakking fra UiS og støtte fra VRI Rogaland og blant andre Greater Stavanger og Statoil.

Starthjelp fra VRI

Christopher Hoftun ble en slags pioner for det som senere er blitt en fast utvekslingsordning. Avtalen er at hvert år skal én teknologistudent fra UiS få plass som praktikant ved Mars Institute i noen uker. VRI-midlene har vært avgjørende for å få ordningen i gang, men framover er planen at oppholdene skal kunne finansieres ved hjelp av private sponsorer.

“NASA er først og fremst interessert i boreteknologi som er utviklet for offshoreindustrien”

– NASA er først og fremst interessert i boreteknologi som er utviklet for offshoreindustrien, og som amerikanerne ønsker å benytte i videre studier og muligens i utforskningen av Mars, forteller Hoftun.

Et av NASAs prosjekter er å bore dypt ned i permafrosten på Mars, hvor det finnes store vannreservoarer. Der håper forskerne å finne spor etter mikrobielt liv, enten nålevende eller fra fortiden.

– Utvekslingsordningen har ført til at mange bedrifter og personer i vårt område har etablert kontakt med NASA i sammenheng med pågående prosjekter. Dermed har det som vi satte i gang, utvidet og forgrenet seg akkurat slik vi håpet, sier Hoftun. I juni var han i innspurten til sitt masterstudium i industriell økonomi.

previous arrow
next arrow
Slider

Christopher Hoftun og Irene Buan fikk støtte fra VRI Rogaland til å bidra med oljeboringsteknologi gjennom studentutveksling ved NASA og Mars Institute i USA. (Foto: Hung Ngo)

Først i villmarken

Den første studenten fra UiS som dro til Mars Institute etter at utvekslingsprogrammet var etablert, var Irene Buan, masterstudent i petroleumsteknologi ved UiS. Med støtte fra VRI og private sponsorer kunne hun reise til California sommeren 2013. I løpet av noen uker besøkte hun Mars Institute og NASA i Silicon Valley, og også Devon Island i Canada.

“Det var fantastisk spennende og lærerikt. Jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle få sommerjobb i NASA da jeg begynte på studiet for tre år siden”

Irene Buan

Irene Buan. Foto: Hung Ngo

Hun forteller at Mars Institute og NASA har årlige ekspedisjoner til Haughton-krateret på Devon Island, som ligger på 75 grader nord og er verdens største ubebodde øy. Det svære krateret er resultat av en meteoritt som traff jorden for mellom 20 og 40 millioner år siden. Krateret har en geologi som ligner mye på den som finnes på overflaten av Mars.

– Det ble tre spesielle uker. Vi dro på ekspedisjoner for å simulere planlagte operasjoner på Mars, og jeg samlet inn steinprøver. Materialet skulle leveres til geologiprofessor Udo Zimmermann ved UiS, som står ansvarlig for forskningen, forteller Buan.

Da Christopher Hoftun først hadde banet vei for utvekslingsavtalen, var Zimmermann pådriver for å realisere den. Han anbefalte Irene Buan som første praktikant. Hun skrev bacheloroppgave om reservoarteknologi og hadde tidligere tatt flere geologifag under professoren. Hun hadde også vært med ham på feltekskursjon til Spania.

Nyttig for næringslivet

I juni var Irene Buan klar for sommerjobb hos Statoil i Stjørdal, hvor hun skal være i operasjonsavdelingen til Åsgard B-plattformen fram til august. Hun er ikke fremmed for å jobbe i Statoil også etter at masteroppgaven i boreteknologi er levert neste sommer. Et mulig alternativ er å skrive masteroppgaven i oljeselskapet.

– Statoil har allerede en samarbeidsavtale med NASA. Boreoperasjonene som utføres av oljeindustrien, blir mer og mer automatiserte. Romsektoren har mye å bidra med som gjør det interessant for oljenæringen å ha kontakt med NASA. Begge sektorene opererer under ekstreme forhold og har strenge krav til operasjonene, sier Buan.

UiS-studenten Christopher Hoftun har satt i gang et utvekslingsprogram mellom Mars Institute ved NASA-forskningssenteret i Silicon Valley og Universitetet i Stavanger. (Foto: Hung Ngo)

Mars Institute i Stavanger

I 2012 opprettet Mars Institute en avdeling i Stavanger under ledelse av Christopher Hoftun. Han forteller at det hittil har vært et virtuelt institutt som har hatt som hovedmål å etablere et nettverk. Fra høsten 2014 får instituttet lokaler ved UiS.

– Vi skal nå i gang med å bygge opp et team som skal bemanne instituttet. Jeg kommer til å gå over i en rolle som styreleder og jobbe mer på den strategiske siden, forteller Hoftun. Nettverket som nå er etablert, utgjør en plattform hvor studenter, professorer, forskere og næringsliv kan jobbe tett sammen i krysningen mellom romfart og energi.

– Samarbeidet åpner for nye tankesett og attraktive prosjekter. Flere og flere innser at det er gevinster å hente ved å overføre teknologi mellom ulike sektorer, framholder Hoftun.