SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Rogalandsbedriften CealTech AS har utviklet et unikt isolasjonsprodukt som nå testes i et VRI-støttet forprosjekt. Produktet CealOne er basert på nanoteknologi og kan bli mekanisk sterkere enn stål og like fleksibelt som gummi.

– Vi er først i verden med å gjennomføre en fullskala test på dette nanokomposittet, sier Marius Jakobsen. Han forteller at det hele startet i 2008, da han var på jobb på en borerigg for å gjøre en isoleringsjobb på rør. Det viste seg at en del utstyr manglet, noe som krevde improvisering. 

Jakobsen tok utfordringen og gikk i gang med å finne en alternativ måte å gjøre jobben på. Med materialer som var tilgjengelige på riggen, utviklet han en pilotløsning for passiv brannbeskyttelse basert på polymerer. Det ble en enkel alt-i-ett-løsning, og jobben var unnagjort på rundt 80 arbeidstimer, mens den opprinnelige beregningen var 1650 timer.

– Med dette var jeg i gang. Spørsmålet var hvordan stoffet kunne gjøres mer anvendelig, og dermed kom nanoteknologien inn i bildet. Jeg jobbet alene med dette fram til 2012. Da kom jeg i kontakt med min samarbeidspartner Olav Medhus, og vi opprettet selskapet CealTech AS, forteller Jakobsen.

Videre til hovedprosjekt

Forprosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle en prototype. Gründerne fikk tips om at de også kunne søke støtte fra VRI Rogaland. Støtten ble innvilget i januar i år, og gjennom VRI-midlene fikk de SINTEF med på laget, slik at de kunne gjennomføre en verifisering av prototypen.

Teknisk leder Marius Jakobsen og HMS&K-ansvarlig Lise Røssevold i CealTech AS er på trappene med et isolasjonsprodukt som har gitt internasjonale partnere. (Foto: Mohammed Basefer)

– Med støtten fra VRI fikk vi utført arbeid vi ellers ikke hadde kunnet gjøre. Vi kunne etablere et samarbeid med SINTEF, som har laboratorie- og forskningsutstyr vi ellers ikke har tilgang til. Vi har fått bekreftet at dette tegner til å bli et svært lovende produkt – noe som kan bli ganske stort, sier Jakobsen. Han poengterer at VRI Rogalands kompetansemegler Christian Quale har stilt opp ved behov og vært en kjempegod støttespiller.

– Nå har vi patentsøknad inne og er klare til å gå videre med et større IFU hovedprosjekt (Industriell Forsknings- og Utviklingskontrakt) sammen med Innovasjon Norge. Vi har også fått god informasjon og veiledning fra Forskningsrådet. Uten kunnskapene, midlene og bistanden fra disse støttespillerne, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Vi har vært heldige og møtt dyktige fagpersoner, et nettverk vi kommer til å benytte også i det videre løpet, sier Jakobsen.

Sparringpartner

Jakobsen understreker at samarbeidet og sparringen med SINTEF har vært avgjørende:

 – Ennå har vi et stykke å gå før produktet er helt riktig sammensatt og kan tilrettelegges for ulike bruksområder. Men prototypen er relativt klar. Under utviklingen har vi lært mye om nanoteknologi og om hvordan dette produktet kan utvikles.

Som partner i prosjektet vil SINTEF også formelt stå for en tredjeparts verifisering av produktet.

Tysk produsent

CealTech har inngått en intensjonsavtale med en internasjonal produsent av isolasjonsmaterialer som har hovedkontor i Tyskland. Samarbeidet kan åpne for at nanoteknologien til CealTech kan nå et internasjonalt marked i løpet av kort tid.

Ifølge Christian Quale har tilbakemeldingene fra produsenten vært udelt positive:

 – Tyskerne er imponert over prosjektet, innsikt og viten. Vi snakker om et stort og kjent konsern, så jeg vil tro at CealTech er i de beste hender når produktet nærmer seg produksjon, sier han.

800.000 per kilo

Prisen på den nanoteknologien som CealTech blander i gummimaterialer, ligger i dag på om lag 800.000 kroner per kilo. Det er altså blant verdens dyreste stoffer. Når det er klart for produksjon i stor skala, vil prisen falle betydelig, ifølge Jakobsen. Han tipper det kan være klart for større produksjon innen få år.

– Jeg håper CealTech vil kunne fortsette å jobbe med produktet også etter at det er kommet i produksjon. Vi planlegger å vokse og vil ansette ingeniører i løpet av 2015, sier Jakobsen, som selv er ingeniør innenfor fagområdet ventilasjon.

– Jeg ser for meg at vi vil satse på markedsføringssiden. Dette er et unikt produkt som vi tror kommer til å gjøre en forskjell og spille en vesentlig rolle på mange områder i samfunnet framover. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Jakobsen.