SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Karmøybedriften SeaMotion har fått støtte fra VRI Rogaland til å realisere et banebrytende konsept for å generere energi fra havbølger.

– Havbølger har svært høy energitetthet som fornybar energikilde, men utbygging og drift er særlig kostnadskrevende. Derfor har ulike forsøk på å utnytte bølgekraft opp gjennom årene ikke blitt realisert. Vi har imidlertid møtt både anerkjennelse og entusiasme fra eksperter, sier Hans Knutsen. Han er oppfinner, prosjektleder og medeier i SeaMotion AS på Karmøy.

Ifølge medeier og styreleder Lasse Aga har prosjektet fått støtte fra VRI Rogaland, men også fra Regionalt forskingsfond Vestlandet. Han siterer fra vurderingen fra fondet:

«Dette konseptet virker spennende og gjennomtenkt. En er ikke kjent med noe lignende, og dette vurderes som et skritt i riktig retning. Innovasjonspotensialet er meget stort.»

Støttespillere

Etter åtte års arbeid kan SeaMotion-gründerne bekrefte at det er ressurskrevende å utvikle et bølgekraftkonsept.

– Økonomisk og faglig støtte har gitt oss det nødvendige puffet for å komme videre. Med VRI-støtten kunne vi etablere samarbeid med Uni Research Polytec, som har foretatt en studie for å kartlegge kriterier og gjennomføre framtidig uttesting av utstyr og modellforsøk, sier Aga.

Konseptet

Ifølge Knutsen er prinsippet relativt enkelt. SeaMotion kobler sammen to flytende legemer som har forskjellig vannplan og beveger seg i utakt. En stor ytre tank på omlag 25 meter i diameter har stort vannplan, stor bevegelse og stor bæreevne. Sentrert inne i tanken plasseres en søyle på om lag tre meter i diameter, og denne har lite vannplan og liten bevegelse og bæreevne. Ved å koble elementene sammen med hydrauliske sylindre, kan betydelige energimengder hentes ut ved at elementene beveger seg i ulik høyde. Strøm produseres inne i innretningen, som er forankret til havbunnen med kjettinger med god slark.

Den tradisjonelle metoden for å håndtere høye bølger ved kraftgenerering er å øke motstand og effekt i takt med økt bølgehøyde, noe som gir enorme systempåkjenninger. Det spesielle ved konseptet til SeaMotion er at effekten avtar når bølgehøyden blir over fire meter, noe som gjør at det tåler en bølgehøyde på 30 meter. Dette er mulig fordi vinkelen på de hydrauliske sylindrene hele tiden endrer seg.

– På denne måten reduseres systempåkjenningene ved ekstremvær, noe som kan gi lavere vedlikeholdskostnader, sier Knutsen.

SeaMotion sin bølgekraftgenerator kan driftes med 30 meters bølgehøyde. Her gründerne Hans Knutsen (t.v.) og Lasse Aga ved stille sjø på Karmøy. (Foto: Mohammed Basefer)

Uttesting

Et viktig mål med samarbeidet mellom SeaMotion og Uni Research Polytec har vært å forberede og optimalisere modellforsøk. Det neste trinnet er å gjennomføre utstrakte modellforsøk hos Marintek i Trondheim. Foreløpig har SeaMotion selv en del modellforsøk på gang i sitt laboratorium på Karmøy.

Potensialet til oppfinnelsen er verifisert av Det Norske Veritas, som har analysert hvilke dimensjoner av flytelegemene som gir relativt høyest energiproduksjon. Forventet energimengde på ett system er 400–500 kilowattimer, eller 3,5 til 4,4 millioner kilowattimer per år.

– DNV er en stødig støttespiller som har bidratt med tre studier og mange konstruktive innspill, sier Aga.

Enkelt og unikt

Konstruksjonen på de hydrauliske sylindrene til SeaMotion har ført til innvilgede patentsøknader i en rekke land, ifølge Knutsen. Innretningen utvikles nå videre med mål om salg til aktører innenfor fornybar energi. Ett av alternativene er å samarbeide med industrielle og finansielle partnere for å ferdigutvikle, finansiere og bygge bølgeenergisystemer for salg til internasjonale energiselskaper.

– Vi ser framover med spenning. Utnytting av kraft fra havbølger kan bli en realitet hvis vi lykkes med å etablere de rette samarbeidene. Systemets enkelhet vil gjøre det gjennomførbart over hele verden, framholder Aga.