SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Norske frukt- og grønnsaksdyrkere har lenge etterspurt et naturlig fremstilt vekstfremmende og planteforsterkende middel som faktisk er effektivt. Resentibus kan være det de har ventet på. Foreløpige tester viser stort potensial, både for økologisk og konvensjonell dyrking.

Økologisk framstilte planteforsterkende midler er mangelvare, og i Norge bruker vi i dag mange miljøfarlige plantevernmidler som dreper plantene sammen med bladlus og skadedyr, ifølge Oddvar A. Steinstø. Han leder bedriften New World Holding AS (NWH), som står bak utviklingen av Resentibus.

– Målet er ikke å tilføre jorden det den mangler, men det den trenger for å produsere det den mangler.

– Testene vi har kjørt, har gitt utrolig gode resultater og vist at Resentibus har mange effekter. Blant annet ser vi opptil 25 prosent økt avling, samt forbedring av kvaliteten på avlingen. Dette gir en gjødslingseffekt som er langt større enn forventet. Samtidig fungerer konsentratet som planteforsterker og bidrar til å bekjempe skadeinsekter. Produktet har antagelig en aroma som insekter og snegler ikke liker, tror Steinstø.

Kaldkompostering

Resentibus framstilles gjennom kaldkompostering etterfulgt av andre naturlige prosesser som oppfinneren ikke ønsker å avsløre. Innhold og balanse mellom de ulike ingrediensene i komposten, samt temperatur, kontrolleres nøye gjennom hele prosessen. Det som skiller Resentibus fra annen kompost-te, det vil si væsken som siver ut fra komposten, er at dette konsentratet inneholder en mer livlig biomasse, blant annet en juice fra meitemark. Dermed blir det mer næringsrikt, ifølge Steinstø.

– Vi har gjennomført en rekke tester for å dokumentere den kjemiske og biologiske sammensetningen av Resentibus. For å sikre stabil produksjon er det særs viktig å forstå de biologiske prosessene i utviklingsfasen. Vi har fått en indikator på hva som må til for å skape et optimalt produkt, men har ikke noe klart svar foreløpig. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår.

VRI-prosjekt

I 2016 fikk NWH innvilget støtte fra Forskningsrådet og VRI Rogaland til forprosjektet Kjemisk og biologisk produktanalyse av Resentibus. FoU-partneren er NIBIO Ullensvang, avdeling i et av Norges største forskningsmiljøer innenfor bioøkonomi.

Testene vi har kjørt, har gitt utrolig gode resultater og vist at Resentibus har mange effekter. Blant annet ser vi opptil 25 prosent økt avling.

– Hovedfokuset har vært å kartlegge det mikrobiologiske livet i Resentibus, og vi har fått svar på spørsmål rundt  blandingsforhold i komposten. Vi har også fått påvist at nitrogeninnholdet i Resentibus er lavt, men likevel fremmer altså produktet plantevekst. Nitrogen er en viktig bestanddel i tradisjonelle gjødselmidler, men her ser vi altså mekanismer som ikke tidligere er belyst og dokumentert, påpeker Steinstø.

– Målet er ikke å tilføre jorden det den mangler, men det den trenger for å produsere det den mangler. Det vil si å gjøre jorden regenerativ.

Kortversjonen er at man ut fra forskning og observasjoner kan si at planter som tilføres Resentibus, blir større, friskere og tåler naturkreftene bedre enn andre planter. Mye av denne effekten kommer av at Resentibus bidrar til å optimalisere balansen mellom mikroorganismer og sopper i jorden. Plantene får kraftigere feste for røttene og kan dermed lettere oppta næring.

– Forprosjektet vi gjennomførte ved hjelp av støtte fra VRI, ga oss dokumentert sikkerhet for produktet. Vi fikk utført en førstegangskartlegging av mikrobiologisk liv, noe som har gitt oss mer kunnskap om produksjon og bruksområder.

Prøvesalg

Resentibus bygger på en omfattende og tidkrevende komposteringsprosess som er kostbar å skalere opp. På sikt vil jordbruket bli hovedmålgruppen for produktet, men på grunn av lav målestokk har bare noen få bønder hittil fått testet produktet på en liten del av produksjonsområdet sitt.

Plantene får kraftigere feste for røttene og kan dermed lettere oppta næring.

– Vi fokuserer i første omgang på prøvesalg mot det private hagemarkedet fordi den økonomiske gevinsten per produsert liter der blir høyere enn i jordbruket. Dersom hageeiere viser interesse for produktet, vil vi etter hvert kunne selge det billigere til bønder. Jeg har designet en spesiell modell som gjør de første 200 flaskene til et samleobjekt før vi går over til ordinær markedsføring. De første 200 skal markedsføres via nettsiden vår, og vi er veldig spent på interessen. Privatmarkedet krever små produksjonsvolum ved oppstart, men det er kanskje det vanskeligste markedet å komme inn på, sier han.

Oppskalert produksjon

Etter at prøvesalget er over, planlegger NWH å søke om midler fra Innovasjon Norge og finne sammen med investorer for å eskalere produksjonen og intensivere markedsføringen. Gründerne planlegger i tillegg å søke Forskningsrådet om støtte til et hovedprosjekt våren 2020.

– Så langt har vi møtt stor interesse både fra jordbruks- og hagemarked. Naturlig framstilling av tilsvarende produkter er gjort parallelt av andre dyrkere, men ingen har hittil dokumentert og kommersialisert produktet i større skala. Nå har vi dokumentasjonen vi trenger for å kunne gå videre med kartlegging av produkt og anvendelsesmuligheter, og for å forske mer. Vi ønsker å vite mer om potensialet for Resentibus både i Norge og i utlandet, sier Steinstø.