SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Bedriften Netti by Alu Rehab AS i Klepp har gjennom 25 år utviklet komfortrullestoler til institusjonsbruk. Med støtte fra VRI Rogaland vil de nå skape den perfekte rullestol for hjemmeboende pasienter. Sammen med IRIS har de gjennomført den første studien.

– Vi kommer til å trenge mange nye hjelpemidler for å møte framtidige utfordringer innenfor helse og omsorg. Velferdsteknologi handler om mennesker mer enn teknologi. Vårt mål med dette nye prosjektet er å utvikle en stol som kan tilpasses brukerens personlige behov, hjemmemiljø og støtteapparatet, sier direktør Kjetil Gausel ved Netti by Alu Rehab.

Bedriften har utviklet et rullestolkonsept med tilhørende sittesystem som kalles Netti komfortrullestol. Dette er stoler som brukes til mer enn å frakte pasienten fra A til B. De er konstruert først og fremst for svake brukere, og konseptet gjør at brukeren kan benytte stolen store deler av dagen, forklarer han.

Fra Asia til Europa

I løpet av de tre siste årene har Netti by Alu Rehab gjennomført sitt «Asia-prosjekt», som har resultert i et nytt stolkonsept tilpasset det asiatiske markedet. Det nye prosjektet kalles «Europa-prosjektet», som bygger på Netti-teknologien og skal tilpasses det europeiske markedet.

– Asiatiske samfunn, levesett, tradisjon og kultur avviker på mange måter fra Europas. Det er viktig å ha dette klart for seg når vi henvender oss tilulike markeder. Vi har utviklet produkter for land i Asia med utgangspunkt i norsk design. Nå går vi altså den andre veien, fra Asia til Europa. Vi planlegger å bygge videre på patentene fra dette prosjektet og designe nye produkt tilpasset europeiske hjem, samfunn og infrastruktur, sier Gausel.

Netti by Alu Rehab markedsfører sine produkter i over 30 land, blant annet i Asia.

 

Økende behov

I dag er markedet for komfortrullestoler til hjemmeboende pasienter ikke særlig stort. Men Netti by Alu Rehab tenker langsiktig, og Gausel er ikke i tvil om at behovet kommer til å øke framover. Han påpeker at eldrebølgen snart er over oss, og den demografiske utviklingen i den industrialiserte del av verden går i retning av at eldre vil utgjøre en stadig større del av befolkningen. I Japan, for eksempel, er hver fjerde borger over 65 år.

Institusjonene vil ikke ha kapasitet til å tilby plasser til alle som trenger det, og flere pleietrengende vil bli boende hjemme. Det blir avgjørende at de tilgjengelige ressursene brukes mest mulig effektivt. Moderne hjelpemidler basert på velferdsteknologi kommer til å spille en viktig rolle for å sikre god omsorg til alle, ifølge Netti by Alu Rehab.

– Hvis produktene skal være reelle hjelpemidler og føre til forbedret livskvalitet, må de være brukervennlige både for pasienten selv og pårørende. Vår kompetanse bygger på lang erfaring, kliniske studier og læring sammen med brukere og helsepersonell, sier Gausel.

VRI-støtte

Netti by Alu Rehab har fått innvilget 200.000 kroner støtte fra VRI Rogaland for å gjennomføre en studie av bruk av komfortrullestoler i private hjem. Søknaden til VRI kom etter råd fra samarbeidspartneren Innovasjon Norge.

– VRI-midlene var viktige for å redusere risikoen i prosjektet. Støtten gjorde det mulig for oss å dokumentere antagelsene våre. Uten søknaden om VRI-støtte hadde vi mest sannsynlig ikke innledet samarbeidet med IRIS eller en annen norsk FoU-institusjon, men antagelig gjort dette i utlandet, sier Gausel.

VRI-støtte kan også fungere som døråpner til forsknings- og innovasjonsmiljøene og i neste omgang utvidet støtte.

– Vi er nå i en fase hvor vi sammen med Innovasjon Norge jobber med å utforme en større prosjektbeskrivelse for eventuelt å søke om støtte til et EU- eller IFU-prosjekt (Industriell forsknings- og utviklingsavtale). I første omgang konsentrerer vi oss om å definere konkrete mål for prosjektet, så blir neste steg å finne ut hvor vi eventuelt kan få støtte, sier Kjetil Gausel.