SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

På under ett døgn kan RoadCap montere opp en utfellbar tunnel som beskytter mot steinsprang på norske veier. Det VRI-støttede prosjektet møter stor interesse hos vegmyndighetene.

– Der har vi fått bekreftet mer utviklingsmidler fra Vegvesenet! sier Knut Pedersen til kollega og partner i RoadCap AS Jens Myklebust. Siden 2015 har de to erfarne ingeniørene – Pedersen på bergdrift og boring, Myklebust på stålkonstruksjoner – bygget opp et svært lovende konsept for rassikring langs veiene. Ved hjelp av et bueformet bjelkeskjellett dekket av korrigerte stålplater med et kraftig wirenett øverst, kan en hel veibredde beskyttes mot steinsprang og ras. Det oppsiktsvekkende med løsningen er at den fraktes til det rasutsatte stedet på en trailer og deretter felles ut ved hjelp av hydraulikk på lastebilen. I løpet av få timer er den ferdig boltet i fjellet, utstyrt med lys og elektronikk og klar for gjennomgangstrafikk.

– Jeg fikk ideen mens jeg satt hjemme og så på et TV-program om gründere som forsøkte å løse problemene med stigende havnivå i New York og Bangkok. Sendingen ble avbrutt av nyheten om det dødelige snøskredet i Longyearbyen, og det satte meg på en tanke, forteller Pedersen. Som gammel gruveingeniør i Orkla visste han at kullbrytingen på Svalbard fulgte en såkalt naturlig rasbrytningsmetode.

– Brunkullet ligger i lange halvmetertykke lag, og man stempler av et felt etter hvert som det graves ut, før man fjerner stemplingen og flytter maskiner og gruvearbeidere for å ta en ny runde. Da siger fjellet sammen der man er ferdig, forteller Pedersen. Denne metoden mente han kunne overføres til feltet rassikring.

– Jeg kontaktet en av de beste i landet på stålkonstruksjoner, Jens Myklebust fra JMC, og han tente på ideen, forteller Pedersen.

Myklebust ble selv utsatt for en dramatisk ulykke i forbindelse med steinras i Oltedal for få år siden. Med den nærmeste familien med på kjøretur fra hytta i Sirdalen ble bilen truffet av en kampestein som knuste fronten.

– Hadde vi kommet et tiendedels sekund tidligere, hadde kampesteinen kommet inn gjennom frontruta. Til alt hell ble ingen av oss skadd, men det tok to år før rassikringen var på plass. I mellomtiden fortsatte trafikken gjennom Oltedalssvingene, forteller Myklebust.

Kompetanse åpnet dørene

Kombinasjonen av sterk relevans, fagkunnskap og et kompromissløst HMS-fokus fra offshoreindustrien har sørget for åpne dører overalt hvor Pedersen og Myklebust har presentert RoadCap-konseptet. Geolog Harald Hauso i Statens vegvesen Region Vest sier at det i «aller høyeste grad» er behov for produktet.

– Disse gründerne har kommet med et veldig glupt initiativ, og dette er noe som faktisk kan la seg gjøre å realisere, sier Hauso.

– Vi er det firmaet i Norge som har mest erfaring med ras, vi har snart patent på en løsning som er svært fleksibel, og vi erstatter annen type rassikring som er både tidkrevende og svært risikabel, sier Pedersen. Han viser til dagens sikring med metallnetting, hvor arbeiderne stroppes opp i fjellsidene under monteringen.

Knut Pedersen (t.v.) og Jens Myklebust står bak RoadCap-oppfinnelsen. (Foto: Mohammed Basefer)

Både Vegdirektoratet og Statens vegvesen har hatt en rekke møter med RoadCap, og nylig signerte Vegvesenet en intensjonsavtale med selskapet om å montere de første midlertidige rassikringsmodulene i nær framtid.

– Ifølge vegmyndighetenes statistikk forekommer det mer enn 2000 steinras langs norske veier hvert år, og strekningene foran tunnelinnganger på Vestlandet er de aller mest utsatte, sier Pedersen. RoadCap planlegger å montere en pilot ved Raudelitunnelen (gammel tunnel på bildet) mellom Vikeså og Stavtjørn i Bjerkreim kommune – i tett samarbeid med Vegvesenet og Nasjonal rassikringsgruppe.

Viktig VRI-støtte

I november fikk RoadCap tilsagn om forprosjektmidler fra VRI Rogaland, midler som skal gå til FoU-samarbeid med SINTEF Byggforsk i Trondheim. Siden både Pedersen og Myklebust selv er fagspesialister på sine felt, kjenner de verdien av forskning og utvikling.

– SINTEF har stilt med rockfall-spesialister, geotekniker og geolog, og vi har begynt å definere spørsmålene som et FoU-samarbeid kan finne svar på, sier Pedersen.

Ifølge forskningsleder Lisbeth-Ingrid Alnæs i SINTEF er RoadCap unikt og interessant i forbindelse med midlertidig sikring av rasutsatte veistrekninger.

– SINTEF jobber mye med klimaendringenes innvirkning på ulike typer samfunnsrisiko, og her passer RoadCap svært godt inn, sier Alnæs. I løpet av kort tid skal forskerne levere rapport om flere viktige faktorer i prosjektets framtid; relevante myndighetskrav, sjekkliste for utplasseringssteder, evaluering av design, materialstyrke og øvrige referanser for konseptet.

Spin off-muligheter

Selv om 12 meter lange stålmoduler med 5000 KiloJoule «øvrig forretningspotensial» og spin off-muligheter for RoadCap.

– Vi har fått spørsmål om modulene kan monteres inne i tunneler, som forskaling til nytt betongbelegg, om de kan brukes over jernbanen, til å beskytte anleggssteder, eller om vi kan benytte andre materialer og lage beskyttelse mot snøskred, vannsprut eller sandstorm. Svaret på alt dette er ja, men vi trenger utviklingsstøtte for å realisere bruksområdene, sier Pedersen. Han og Myklebust har hatt god nytte av det offentlige virkemiddelapparatet, selv om prosessene har tatt lengre tid enn de erfarne og effektive gründerne kunne ønske seg.

– Det begynte med markedsavklaringsstøtte fra Innovasjon Norge, og etterpå fikk vi midler til kommersialiseringsfasen som vi er i for øyeblikket. Siden vi allerede har signert intensjonsavtalen med Vegvesenet som er kravet til den neste fasen – innovasjonspartnerskapet – så er vi snart gjennom oppstartsfasen i god tid foran skjema, forteller Pedersen.