SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

I veksthusene til Orre Tomater på Klepp dyrkes det tomater året rundt. Sommerens beste uke ga en avling på 47 tonn. Bedriften kjører et VRI forprosjekt med LED-lys, og foreløpige målinger indikerer mellom 10 og 20 prosent økte avlinger.

Tomatbonde Jøran Wiig peker på lyslistene som henger i to høyder tett på planterekkene. De sprer et intenst rødt lys i det 50 kvadratmeter store forsøksfeltet.

– Det er tidlig i løpet ennå, men vi ser klart at plantene trives og tomatene blir større. Den beste uka hadde vi en avlingsøkning på 28 prosent, sier Wiig. Han presiserer at det neppe er realistisk å regne med så stor økning over tid.

God smak

Tomatsorten som dyrkes i veksthusene på Klepp, heter Flavance, som betyr god smak, et navn tomatene definitivt lever opp til. Orre-tomatene blir blant annet markedsført med «smak forskjellen» i Coop-butikkene. Smaken er fortreffelig, og rødfargen er dyp og flott, også på innsiden. Dette vitner om høyt innhold av antioksidanter, ifølge Henk Maessen, forsker ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).

Rogaland står for 85 prosent av tomatdyrkingen i Norge. Dette er Flavance-tomater fra Orre Tomater på Klepp.

VRI-prosjekt

Jøran Wiig hadde hørt om gode resultater med tomatdyrking i LED-lys blant annet i Nederland. Han bestemte seg for å prøve og fikk i stand et samarbeid med Henk Maessen og Ivan Popanov ved NIBIO. Sammen søkte de og fikk innvilget støtte fra VRI Rogaland til et forprosjekt.

Maessen forteller at dette er et pilotprosjekt i Norge:

– Det dreier seg om å øke og forbedre fordelingen av lys over hele planten. LED-lyset, som brukes som mellombelysning, yter 100 watt per kvadratmeter. En fordel med LED-lys er at det produserer mindre varme enn lyset som tradisjonelt brukes i veksthus (SON-T-lys), og derfor kan plasseres mye nærmere plantene, sier Maessen.

Vekstklima

Orre Tomater har et veksthusareal på 20 dekar. Plantene står på lange rekker, hvor de er bundet opp mot taket for å kunne bære vekten av fruktene. Det dyrkes om lag 95 kilo tomater per kvadratmeter per år. Tradisjonell veksthusbelysning fra taket og varmerør på gulvet langs planterekkene bidrar til riktig vekstklima. Mellom plantene summer ivrige humler som pollinerer blomstene. Gartneren har satt ut rundt 300 humler og supplerer regelmessig med nye som han kjøper fra en oppdretter på Høg-Jæren.

Et automatisk vanningssystem gir hver plante vann med gjødselinnhold ca. hvert 12. minutt. Hyppigheten bestemmes ut fra lys- og temperaturforhold og varierer fra dag til dag gjennom året. I sommersesongen er rundt 20 personer i arbeid her, og i vinterhalvåret rundt halvparten så mange. Det kjøres doble vekstkulturer, slik at produksjonen kan holdes gående kontinuerlig året rundt.

Ukentlige registreringer

Henk Maessen sier ting endrer seg raskt, så han tar turen til Orre en gang i uken for å se til planteutviklingen.

– Plantene vokser 20–30 cm på en uke, hvis de står i riktige omgivelser og får riktig stell. Vi registrerer mikroklima-faktorer i veksthuset, som luftfuktighet, temperatur og konsentrasjon av CO2, samt vekst og gjennomsnittlig avling, sier Maessen.

“Det er nyttig å ha noen å utveksle meninger og erfaringer med”

Forsøkene i VRI-prosjektet dreier seg om å finne ut mest mulig om optimalisering av vanning, gjødsling og fotosyntese. Deltakerne sammenligner vekstforholdene i LED-lys med tradisjonell belysning og ser hvorvidt produksjonen øker ved å tilføre mer lys. Hittil har det vært mye teori, men denne høsten er prosjektet inne i en fase som begynner å vise resultater.

– Det er nyttig å ha noen å utveksle meninger og erfaringer med. Henk ser ting med nye øyne når han kommer. Han bruker også våre egne ukentlige plante- og klimaregistreringer. Vi som er her hele tiden, kan lett se oss blinde og ikke få øye på forandringene, sier Wiig.

previous arrow
next arrow
Slider
 

Tomatgartner Jøran Wiig (t.v.) og NIBIO-forsker Henk Maessen vet ennå ikke hvor stor avlingsøkning LED-lys kan bidra med over tid.

 

Avventende

Ifølge prosjektlederen var utgangspunktet for prosjektet et håp om å kunne øke produksjonen med minimum 20 prosent ved hjelp av LED-lys i kombinasjon med tradisjonelt lys.

– Selv om vi har hatt noen svært lovende uker nå i sommer, er jeg bare forsiktig optimist. Vi trenger gode resultater over tid for å kunne forsvare en så stor investering som anlegget krever. Jeg føler meg sikker på at vi kan oppnå en økning på omkring ti prosent, men hva vi klarer utover det, er uvisst. På energiforbruk har vi regnet oss fram til en mulig besparelse på om lag ti prosent, siden LED-lysanlegg kan redusere tradisjonell belysning. Besparelsen er litt mindre enn forventet, sier Wiig.

Folk velger lokale råvarer

Veksthusnæringen på Jæren er moderne og konkurransedyktig. Folk foretrekker norske varer året rundt, selv om de blir litt dyrere enn import i vinterhalvåret.

– 2016 tegner til å bli et godt tomatår med stabile priser. Slik jeg ser det, er dette et lovende prosjekt. Hvis vi oppnår økt produksjon med LED-lys, kan det bli interessant. Men vi er bare støttespillere – det er produsentene som eier prosjektene. En god ting ved VRI-ordningen er at den inspirerer til samarbeid mellom næring og forskning, sier Henk Maessen.