SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Med støtte fra VRI Rogaland borer X-Rig og Z Energi etter temperaturer som kan produsere strøm dypt under jorda. Den miljøvennlige energikilden har et stort marked i Europa.

– Vi håper å finne høye nok temperaturer til å produsere strøm, sier Tor Line i Z Energi. Z Energi samarbeider med X-Rig i et VRI-støttet prosjekt som jakter på miljøvennlig geotermisk energi ved hjelp av boring på land. Bransjen følger prosjektet med stor interesse. 

Like ved Kongeparken på Ålgård står boreriggen som et landemerke, og selve boringen har så smått startet. Planen er å klargjøre ni testbrønner i denne omgang, og toppseksjonene er ferdigboret i fire av dem. Riggen kan bore ned til om lag 6000 meter slik den står nå. Det er den dypeste boringen på land i Norge.

Evighetsmaskin

Geotermisk energi gir en stabil og forutsigbar energiproduksjon, uavhengig av årstid, sol og vind, og med 100 prosent virkningsgrad. Det er en energikilde som kan avlaste de elektriske systemene, i motsetning til for eksempel vindmøller og solceller, som har en virkningsgrad på 10–40 prosent. Geostrøm produseres uten støy og forurensning. En brønn som holder stabil temperatur og ikke overbelastes, skal kunne produsere i hundre år, og bare én brønn kan forsyne flere tusen boliger med strøm.

“Vi vet ikke hvor dypt vi må for å finne nødvendige temperaturer, som er mellom 50 og 150 grader. Ved 100 grader eller mer finnes det teknologi for å utvikle geostrøm.”

– Vi vet ikke hvor dypt vi må for å finne nødvendige temperaturer, som er mellom 50 og 150 grader. Ved 100 grader eller mer finnes det teknologi for å utvikle geostrøm. Dersom vi må nøye oss med rundt 50 grader, er det også muligheter, men det vil kreve ny teknologi, forklarer Tor Line.

Han påpeker at det er unikt å ha en topp moderne rigg verdt flere hundre millioner kroner stående klar på Ålgård. Riggen var ment for Yme-feltet i Nordsjøen, men den ble overtatt og fraktet til Ålgård av firmaet X-Rig da Yme-prosjektet ble stanset.

Riggens styringsutstyr, elektrohjerne og transformatorer er plassert i et 500 kvadratmeter stort lokale under dekket. Planen er at skuelystne etter hvert skal kunne følge med på boreoperasjonene gjennom vinduer.

 
Daglig leder i Z Energi Tor Line foran boreriggen. (Foto: Mohammed Basefer)

VRI med på laget

X-Rig og Z Energi har sammen med IRIS mottatt støtte fra VRI Rogaland til et forprosjekt for å utrede videre planer; en mulig fullskala test, produksjonsbudsjett, markedsmuligheter og så videre.

– VRI har gitt oss en fantastisk start. Det er et lavterskeltilbud som fungerer utmerket for oss, sier Line i Z Energi. Line framhever at støtteapparatet videre fram til utvikling og markedslansering oppleves som mer tungrodd.

– Det er ofte vanskelig å finne forståelse for innovative ideer i de norske miljøene. Dette er lettere i utlandet, for eksempel i Tyskland eller Danmark, som er friskere i forskningen og har kommet lengre, sier Line. Han viser til at strømprisen i Norge ligger under ti øre per kilowatt-time, noe som gir lite rom for å konkurrere på pris. I Tyskland er prisene rundt 2,50 kroner, og de utenlandske markedene er derfor mest interessante for Z Energi.

Tor Line understreker at IRIS er en god samarbeidspartner og støttespiller:

– IRIS jobber for at prosjektet etter hvert skal  knyttes til et forskningssenter for miljøvennlig  energi. Etter forprosjektet skal de bidra til en sluttrapport som gruppen skal bruke til å vurdere videreføring.

Etterspurt i Europa

En fullskala test kan koste 50 til 100 millioner kroner, og den vil kreve hjelp fra geologer og borefolk.

– Heldigvis er disse tilgjengelige nå som oljeindustrien nedbemanner. Bestemmer vi oss for fullskala test, kan vi søke støtte fra Horizon 2020, EUs store forsknings- og innovasjonsprogram, sier Line.

Geostrøm kan erstatte kullkraft og er noe av det Europa etterlyser. I dag produseres geotermisk energi blant annet i Sverige, på Island og i California. Det har vært gjort flere boreforsøk i Europa, men mange har mislyktes på grunn av geologiske forhold.

Nytt liv for oljebrønner

Prosjektet på Ålgård blir lagt merke til blant oljeselskapene. Det har lenge vært aktuelt å føre strøm fra land til installasjonene i havet. Dette prosjektet kan gi oss mulighet til å gå motsatt vei. Oljebrønner som har sluttet å produsere, kan få nytt liv som produsenter av geovarme, noe som kan gi nok strøm til både å forsyne plattformen og til å føre i land.

Ifølge Line er den norske miljøpolitikken noe kortsiktig. Målet er 67,5 prosent fornybart innen 2020, men det legges ikke tilstrekkelig til rette for utvikling av nye, fornybare alternativer, ifølge Line. Resultatet er at det stadig produseres for mye høyt subsidiert energi, noe som gir lave priser, høy energisløsing og virker ødeleggende på innovasjon.

– For oss betyr det at vi sannsynligvis må ut av landet hvis vi skal tjene penger på å produsere og selge geotermisk energi. Men et prosjekt som dette tar tid, og det går nok et par år til med uttesting og forberedelser før vi kan være klare til å kaste oss ut på markedet, sier han.