SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Stavangerbedriften Ope AS har fått VRI-midler til et forprosjekt for å utnytte plastavfall fra havet til å produsere møbelkomponenter. Gründernes visjon er å være pådrivere i møbelbransjen for å skape de beste løsningene for miljøet. I dag selger de møbler av trefiberplater og komposittplast.

Med utgangspunkt i tanker om sirkulær økonomi, bærekraft og alle mulighetene som ligger i gjenbruk, etablerte Lars Urheim og Eirik Helgesen møbelprodusenten Ope i 2011. I fjor vår bestemte de seg for å utforske mulighetene for å lage møbler av resirkulerte materialer. Plastavfall fra havet skulle være hovedkomponent.

– Ved hjelp av forprosjekt-støtte fra VRI Rogaland kunne vi inngå samarbeid med SINTEF for å teste ut ulike plastsammensetninger. Vi så at resirkulert havplast alene ikke kunne tilfredsstille tekniske og estetiske krav til sluttproduktet, og vi har fått hjelp til å teste ut ulike tilsetninger, forteller Lars Urheim, daglig leder i selskapet.

Komposittmateriale

Forprosjektet er nå avsluttet og har resultert i utvikling av komposittmaterialer, der resirkulert plast (polypropylen og polyetylen) er tilsatt ulike mengder resirkulert glassfiber fra fritidsbåter. Urheim er fornøyd med resultatet, men utviklingsløpet genererte mange nye spørsmål.

– Vi kom fram til et materiale som viser lovende egenskaper, men vi har behov for å forske ytterligere før vi kan si oss helt fornøyde med råmaterialet.

Urheim opplyser at de håper på støtte til videre forskning og har søkt om dette gjennom Forskningsrådets program BIA (brukerstyrt innovasjonsarena).

SINTEF har hjulpet Lars Urheim i Ope med å teste avfallsplast som byggestein i modulerhyller. (Foto: Marius vervik)
SINTEF har hjulpet Lars Urheim i Ope med å teste avfallsplast som byggestein i modulerhyller. (Foto: Marius vervik)

Nye tanker

– Ope-systemet er utviklet for rom der behov og bruk endrer seg over tid. Modulene passer spesielt godt som romdelere i kontorlandskap, fordi de både har oppbevaringsplass og fungerer støydempende. Møblene består av noen få standard komponenter som kan bygges igjen og igjen i uendelige variasjoner. Håpet er å bringe nye tanker inn i møbelbransjen og bane vei for møbler der bærekraft er bakt inn i grunntanken bak designet. I vårt tilfelle er det mål om kundetilpasning, ombruk ved skiftende behov og minimalt transportbehov som ligger til grunn for valgene vi har tatt, sier Urheim.

Han forteller videre at de samarbeider med et stort nett av partnere. Møbelprodusentene Vestre Møbler AS og Fjordfiesta AS har vært med fra starten. Ellers deltar aktører fra alle ledd i verdikjeden, fra plasten som plukkes opp på stranden, via rensing og bearbeiding, til produksjon og ferdig produkt. Til nå har Ope AS satset mest på kontormøbler og bedriftskunder, men dette er ifølge Urheim møbler som også egner seg godt for private hjem. Privatkunder kan kjøpe varene i nettbutikken www.opehome.com, mens www.opework.com betjener bedriftsmarkedet.

Daglig leder og gründer Lars Urheim har fått VRI-støtte til å jobbe fram sirkulærøkonomi i møbelbransjen. (Foto: Marius Vervik)
Daglig leder og gründer Lars Urheim har fått VRI-støtte til å jobbe fram sirkulærøkonomi i møbelbransjen. (Foto: Marius Vervik)

Møbler for framtiden

Både designere og produsenter i møbelbransjen må belage seg på å gjøre store endringer etter hvert som det stilles strengere krav til miljø- og samfunnsansvar.

– Møbel- og interiørbransjen vil møte krav til sirkulær økonomi både fra forbrukere og myndigheter framover, påpeker Urheim.

Han sier det er krevende å bygge opp sirkulære forretningsmodeller, både økonomisk og tidsmessig, og omsetningen har gått litt opp og ned i startfasen.

– Likevel føler vi oss trygge på at disse produktene har nødvendig lønnsomhet i seg. Dette er bærekraftig, både kommersielt og miljømessig.

Ope nevnes ofte som et av selskapene som er lengst framme med bærekraftige løsninger i møbelbransjen. Gründeren nøler ikke når han sier målet er å bli best i verden på bærekraftige løsninger for møbler.

– På veien dit vil det handle om kontinuerlig produktutvikling med basis i materialvalg, gjenbruk, distribusjon og transport, slik at fotavtrykket i naturen blir minst mulig – helst negativt, sier han.