SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Stavanger-selskapet EC Energy AS har utviklet en teknologi som kan revolusjonere verdens tilgang på fornybar og miljøvennlig energi. Teknologien bygger på at grafén som superleder ved høy temperatur skal omforme varme fra omgivelsene til elektrisk kraft.

Energiomformeren som EC Energy utvikler, skal omforme termisk energi fra sola som er akkumulert i lufta eller i havet, direkte til elektrisk energi i et lukket system. Prosessen skjer helt uten utslipp og uten tilførsel av ekstern energi, ifølge Runar Tunem og Marius Jakobsen. De er to av gründerne bak selskapet EC Energy, som ble etablert i 2015 og holder til i Ipark Stavanger.

EC Energy sin teknologi vil benytte høy temperatur superleder-teknologi basert på grafén i generatoren. Suksessen er derfor avhengig av at selskapet CealTech AS, som de to var med på å etablere i 2012, lykkes med produksjon av grafén i stor skala.

Kan erstatte forbrenningsmotorer

– Energiomformeren til EC Energy kan i teorien erstatte dagens framdriftssystemer i fartøy som benytter hydrokarboner som drivstoff. Større fartøy benytter ofte tungolje, som er en svært forurensende oljetype. Store fartøy står for en vesentlig del av de globale utslippene av NOX og CO2, påpeker Tunem.

I framtiden vil teknologien kunne erstatte forbrenningsmotorer i alle typer fartøy, forutsatt at EC Energy får omformeren til å fungere optimalt. Framtidens fartøy vil da kunne benytte varme fra sjøen som energikilde til elektrisk framdrift.

CealTech – først i verden

CealTech er som det første selskapet i verden snart i gang med produksjon av ren grafén i større volum.

– De mange mulighetene som ligger i dette stoffet, gjør det hele utrolig spennende, framholder Tunem. Han legger til at selskapet regner med å kunne kommersialisere ren grafén fra 2017.

Prototype

En rekke aktører hevder at de allerede produserer grafén, men dette skal dreie seg om nano-skala, ymse kvaliteter og forurensende teknologi. Produksjonen av ren grafén er dessuten så liten, at det knapt kan forskes på, og kilopriser på mellom én og to millioner kroner gjør stoffet svært lite tilgjengelig.

En prototype av CealTechs maskin for grafénproduksjon er for tiden under utarbeidelse hos en samarbeidspartner i Tyskland. Den skal testes ut til høsten, før den sendes til California for videre optimalisering. Våren 2017 ventes maskinen til Norge, og da skal den være klar til å produsere grafén.

– Produksjon av grafén krever en del elektrisitet, og vi vurderer å benytte strøm fra vindmøller for å holde det grønne fokuset også i produksjonslinjen for grafén, sier Tunem.

Produksjonsfasiliteter

Ifølge Tunem er EC Energy i dialog med interessenter for å etablere lokale produksjonsfasiliteter.

– Vi er i dialog med blant andre Norsk vindenergi som mulig partner for strømleveranse til grafénproduksjonen. Planen er å utvide med flere produksjonsenheter etter hvert, slik at vi får en kapasitet som kan møte den internasjonale etterspørselen. Ren grafén kan bety et stort løft for mange industrier: Bilindustri, sjøfart, militærindustri, romfart, data, elektronikk, batteriproduksjon og helse. Grafén er også godt egnet til organisk medisin og kan blant annet benyttes innenfor kreftforskning, sier Tunem.

Litt fram i tid planlegger CealTech sammen med partnere å etablere et eget selskap for batteriproduksjon basert på ny teknologi som CealTech utvikler i disse dager. Ifølge Tunem forventes de nye batteriene å bli vesentlig bedre enn dagens. De vil blant annet være godt egnet for bruk i tyngre fartøyer, ferjer og el-biler.

Støttespillere

Både CealTech og EC Energy har fått støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet, først fra VRI Rogaland.

– VRI-støtten gjorde det mulig å etablere nødvendige kontakter i FoU-miljøene. Vi kunne knytte til oss ekspertise for utvikling og verifikasjon av teknologiene, sier Jakobsen. Han legger til at Ipark-miljøet har betydd mye i form av tilgang til aktuell kompetanse og et godt inkubatormiljø.

– FoU-miljøet har gitt verdifulle innspill ved å vurdere teknologien og beregningene til EC Energy sin omformer. CealTech sin teknologi vekker stor interesse også blant private investorer, og over 20 millioner kroner ble tilført selskapet gjennom en rettet emisjon i 2015, forteller han.

EC Energy – grønn energi fra Norge

– Hvis grafénproduksjonen går som planlagt, skal vi ha klar en prototype på omformeren i 2019–2020, sier Tunem. Målet til EC Energy er å utvikle, produsere og bli en ledende global leverandør av grønn energi, helt uten miljøskadelige utslipp.

EC Energy består foreløpig av fire ingeniører pluss innleid konsulentbistand.

– Vi planlegger å bemanne opp når vi nærmer oss produksjon. Vi ønsker å holde eierskapet til teknologien på norske hender og har store forventninger til det videre løpet. Klimaendringene krever omfattende nytenkning, og i løpet av det neste tiåret har EC Energy en grønn visjon om å revolusjonere måten vi produserer og bruker energi på, fastslår Tunem.