SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Fargekombinasjoner på servise gir personer med demens mer matlyst og en bedre måltidsopplevelse. Dette viser det VRI-støttede forskningsprosjektet «Porselen for alle».

På et sykehjem i Rogaland har tallerkener med tre ulike fargekombinasjoner blitt testet ut. Sykehjemmets eget servise var også med i testen.

– Vi valgte designet ut fra det som er gjort av forskning internasjonalt på feltet, forteller Erik Lorange Lindberg ved porselenprodusent og prosjekteier Figgjo AS.

Vinnertallerkenen er hvit i bunnen og har en bred gul kant som går over i en smal rød stripe ytterst. Dette designet vant også internasjonalt, ifølge Lindberg.

Stor målgruppe

Om lag 70.000 personer i Norge lider av en eller annen form for demens. I perioden fram til 2040 vil antallet ventelig fordobles, dersom ikke effektiv behandling blir tilgjengelig, ifølge Forskningsrådets folkehelserapport.

“Opptil 60 prosent av de demente som bor på sykehjem, lider av feilernæring eller underernæring”

– Opptil 60 prosent av de demente som bor på sykehjem, lider av feilernæring eller underernæring. Forbedringspotensialet er derfor stort, sier Kai Victor Hansen. Han er førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, som er forskningspartner i prosjektet.

Undersøkelsene i «Porselen for alle» ble gjennomført på tolv beboere med deltakelse fra de ansatte ved én avdeling på det aktuelle sykehjemmet i Rogaland. Resultatene viste at brukerne spiste opp maten i 27 prosent flere tilfeller når tallerkenen hadde gul og rød dekor sammenlignet med hvit tallerken. Konklusjonen er dermed at innslag av gult og rødt gjør måltidet til en mer positiv opplevelse for målgruppen.

Forsker ved UiS Kai Victor Hansen (t.v.) og Erik Lorange Lindberg fra Figgjo AS har funnet enkle metoder for å bedre måltidssituasjonen for demente brukere ved norske sykehjem. (Foto: Mohammed Basefer)

Forskning gjenstår

– Vi har testet en liten gruppe i denne omgangen. Formålet med VRI-støtten er jo å få gjennomført et forsøksprosjekt som kan gi grunnlag for å gå videre, påpeker Hansen. Prosjektgruppen arbeider nå med en sluttrapport som skal presenteres for Figgjo.

Testene har frambrakt mange flere funn enn dem som hittil er publisert, ifølge Hansen.

– Prosjektet har mange sider, og mye gjenstår å undersøke. Maten i seg selv spiller selvsagt en avgjørende rolle for personer med demens som for alle andre. For eksempel kunne vi undersøke i hvilken grad selve maten påvirket matlysten de fire dagene vi gjennomførte testene våre. De fleste sykehjem har en seks ukers rullerende meny, og ifølge reglene skal det være brukermedvirkning når menyene settes opp. Samtidig vet vi at bare om lag tre prosent av institusjonene følger dette, og det er et interessant spørsmål hvordan kvaliteten på maten egentlig er ved norske sykehjem.

Vurderer videreføring

Figgjo vurderer å søke midler til å gå videre med prosjektet, men har ennå ingen konkret agenda for videreføring, ifølge prosjektleder Lindberg. Forskningsområdet er stort, og tilsvarende undersøkelser kan være aktuelle for mange målgrupper.

– Vi tilbyr løsninger som er tilpasset våre kunder. Som den eneste porselensprodusenten i Norden føler Figgjo et ansvar for å delta i forskning omkring brukergrupper for produktene våre, sier Lindberg. Blant kunnskapsmiljøene som har vist interesse, nevner han Måltidets Hus og UiS.

Livskvalitet

Hovedidéen bak prosjektet er at «maten ikke er gitt før den er spist». Undersøkelsene har gitt interessant informasjon om farger på porselensservise, men også om maten som serveres, måltidssituasjonen og om hvordan personer med demens oppfatter omgivelsene, oppsummerer Hansen.

Riktig og tilstrekkelig ernæring er avgjørende for både trivsel og livskvalitet

– Riktig og tilstrekkelig ernæring er avgjørende for både trivsel og livskvalitet. Riktig kosthold kan både redusere uro hos pasientene og minske behovet for medisiner som forringer smaksopplevelsen.

VRI-prosjektet «Porselen for alle» bygger på en solid kompetanseplattform bestående av et bredt samarbeid. Ifølge Hansen finnes det et godt grunnlag for testing i stor skala:

– Hvorvidt dette blir en realitet, kommer an på om Figgjo og samarbeidspartnerne bestemmer seg for å videreføre prosjektet, og om de i så fall vinner fram i konkurransen om offentlige forskningsmidler i neste omgang, sier han.