SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Oxyl Clean på Karmøy fikk VRI-hjelp til å teste alternativer til klor i svømmebassenger. Nå har gründerne fått FNs oppmerksomhet og vil inn i det norske helsemarkedet.

– Vi har behov for noen ytterligere tester av vannfiltre, ellers peker alt på at vi har funnet et kostnadseffektivt og fullgodt alternativ til klor i svømmebassenger, sier Tor Petter Eriksen, daglig leder i Oxyl Clean.

I 2018 fikk Karmøy-firmaet støtte fra VRI Rogaland til å teste effekten av aktivt oksygen i form av hydrogenperoksid som tilsettes vannet i svømmebasseng. I samarbeid med Uni Research Polytec – nå Norce – fikk gründerbedriften en vitenskapelig test av effekten med ulike filtre, konsentrasjoner av rensemiddel og konsentrasjon av mikroorganismer i vannet. Målet var å dokumentere et fullgodt alternativ til klor, som mange svømmebasseng-brukere reagerer negativt på. Resultatet var oppsiktsvekkende; både fliser og rør ble så godt som 100 prosent renset for bakterier og virus med tilsetning av bare små mengder aktivt oksygen i bassengvannet. Det ble i tillegg gjort allergitester som ikke viste negative utslag.

Tor Petter Eriksen (foto Grethe Nygaard)
OxylClean-gründeren Tor Petter Eriksen har så langt ikke fått godkjent OxylPro til desinfisering av medisinsk utstyr på operasjonssalen. (Foto: Grethe Nygaard)

Brytes ned til vann og oksygen

Selve produktet Oxyl-Pro består av gel-innkapslet hydrogenperoksid, som ikke er basert på sprit eller etanolsyrer. Fordi det brytes naturlig ned til vann og oksygen, er stoffet ikke skadelig å innta for mennesker. Dermed oppfyller stoffet såkalt matvarekvalitet og kan tillates på et større anvendelsesområde. Funksjonen til stoffet er enkel:

– Produktet eliminerer bakterier og virus ved oksidasjon, og patentet med gel-innkapsling gjør at funksjonen kan sammenlignes med en varmesøkende torpedo, forteller Eriksen. Ved hjelpe av en aktivator i nanostørrelse utløser virkestoffet seg når det kommer i kontakt med virus, bakterier, sopp eller parasitter.

Firmaet Oxyl Clean samarbeider med aktører i utlandet som har gjennomført sertifiseringer av rensemidlet. Blant sertifiseringene er NSF/ANSI60, som stadfester at stoffet kan blandes inn i drikkevann.

Bærekraft i byer

Ifølge leverandøren kan stoffet benyttes som et universalmiddel innenfor rør- og vvs-systemer, og det brukes allerede innenfor fiskeoppdrett og kyllingoppdrett til rensing på båter og i sykehus. 

Blant organisasjonene som har fattet interesse for Oxyl-Pro, er FNs program for smarte og bærekraftige byer U4SSC, hvor Ålesund, Trondheim, Stavanger og Bærum er norske deltakerkommuner.

– Oxyl har inngått avtale med OiER som har initiert nettverket business og bærekraft i Norge, forteller Aina Kari Eik, generalsekretær for FN-organet OiER, organisasjonen for internasjonale økonomiske forhold.
Samarbeidsavtalen gjelder Oxyl Cleans smartløsninger for automatisk monitorering og justering av drikkevannskvalitet

Effekt mot korona

Laboratorietester av Oxyl-Pro i England har dokumentert at stoffet virker på både flater, i luft og ved innblanding i væsker. Blant annet dreper det såkalte kappekledde virus, noe som omfatter korona. Til tross for dette har gjennombruddet i det norske markedet latt vente på seg.

– Noen ganger skjer det merkelige at folk blir mer skeptiske – ikke mindre – når testresultatene er over forventning, sier Eriksen. Han viser til at dagens regime for rensing og desinfisering er dominert av klor og spritholdige stoffer. Dette ønsker Eriksen å bidra til å endre, og Oxyl Clean har i flere omganger henvendt seg til Folkehelseinstituttet for å lansere Oxyl-Pro.

– Vi ønsker å bistå i tiltakene mot korona. Så langt har vi ikke fått noe tilslag, men vi vet at stadig flere forbrukere vil ha spritfrie løsninger med fordelene det gir. Derfor har vi godt håp, sier Eriksen.

Tor Petter Eriksen (foto Grethe Nygaard)
Hydrogenperoksid virker mye på samme måte som klor; den dreper 99,9 prosent av bakterier, virus, sopp og parasitter umiddelbart. (Foto: Grethe Nygaard)

– Rart hvis det stanses

Det er vanskelig å finne norske fageksperter innenfor bruk av hydrogenperoksid i helsevesenet, en bruk som Oxyl-Pro ikke er godkjent for av Legemiddelverket. Ved NIVA, Norsk institutt for vannforskning, får VRI Rogaland opplyst at stoffets kjemiske egenskaper kan sammenlignes med klor.

– Hydrogenperoksid er et sterkt oksidasjonsmiddel som i likhet med f.eks. hypokloritt (klor, journ.anm.) vil reagere med stoffer man finner i biologisk materiale. Noen av produktene som potensielt kan dannes har betenkelige egenskaper, sier regionleder og forsker Øyvind Garmo ved NIVA.

– Siden virkemåten antakelig er ganske lik som for klor, så virker det rart om hydrogenperoksid skulle stanses i sykehussektoren av denne grunnen, sier Garmo, som presiserer at han ikke kjenner dokumentene i saken om Oxyl-Pro eller kriterier for valg av desinfeksjonsmidler på sykehus.

Av Andreas Høy Knudsen, Nyhetstjenester AS