SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

«Stativet» til Karmøybedriften Arkos kan bli et effektivt middel mot brannspredning fra avfallsdunker – etter at de fikk inn nasjonal spisskompetanse på brannsikkerhet fra Høgskolen på Vestlandet.

Tomannsbedriften Arkos står bak Stativet, en oppfinnelse som først var et miljøtiltak fordi den holder lokket på plass på avfallsdunken – og bosset på plass i dunken. Etter flere år med produksjon og markedsføring avdekket kollegaene Christian Stueland og Kjell Harald Aartun et helt nytt bruksområde for Stativet. Det skjedde under et seminar om brannsikkerhet arrangert med støtte fra VRI Rogaland, hvor både representanter fra forskningsmiljøer og kompetansemeglere var til stede.

– Vi ble oppmuntret til å søke støtte fra VRI Rogaland for å teste ut Stativet i forhold til brannsikkerhet, sier prosjektleder Stueland. Tidligere har det vært forsket mye på varmestråling generelt, men ikke på varmestråling og spredning av brann fra avfallsdunker.

– Det er stort behov for kunnskap om praktisk bruk og plassering av avfallsdunker i dagens husholdninger, og det er stor etterspørsel etter dokumentasjon på brannsikkerhet på dette området, sier Stueland.

Løser stort problem

Med innvilget støtte fra VRI Rogaland fikk Arkos med seg førsteamanuensis Bjarne Christian Hagen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som forskningspartner. Institusjonen er den eneste høyskolen i landet som tilbyr utdanning i branningeniørfaget.

Ifølge Hagen løser oppfinnelsen til Arkos et problem som kommuner, brannvesen og byggekonsulenter sliter med, nemlig brannfarlige avfallsdunker som står for nær bygninger.

– Særlig i store dunker kan en brann bli kraftig. I teorien skal Stativet holde lokket på plass selv om varme innenfra ellers ville fått det til å sprette opp. Nå skal vi altså teste ut om dette fungerer som forventet og om praksis samsvarer med teorien. Håpet er at lokket holder spannet lukket lenge nok til at brannmannskaper kan komme og stanse utvikling av brannen, sier Hagen.

Støtten fra VRI har gitt oss muligheten til ikke bare å gjøre tester, men til å få testresultatene vitenskapelig dokumentert, sier Aartun.

Spente på forskningen

De to kollegaene i Arkos, Christian Stueland og Kjell Harald Aartun, er veldig spente på hva som vil komme ut av det VRI-støttede samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet.

– Selv om et produkt har vært ute på markedet og hos forbruker en tid, er det alltid nye aspekter å fokusere på, og brannsikring er utrolig interessant. Støtten fra VRI har gitt oss muligheten til ikke bare å gjøre tester, men til å få testresultatene vitenskapelig dokumentert, sier Aartun.

Ved hjelp av forskning skal gründerne sjekke både teori og faktiske forhold rundt branntilløp i avfallsdunker. Det viktigste blir å få svar på om Stativet holder lokket stengt ved branntilløp.

– Vi tester ut hvor kraftig og robust denne holderen faktisk er, og vi ser på hva som er nødvendig avstand til bygninger for å minimere risikoen for spredning av brann. Vi tror det skorter noe på informasjon og bevisstgjøring ute i markedet, og vi tror at Stativet kan få en styrket posisjon i tiden framover, sier Stueland.