SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Hvor, når og hvordan forflytter folk seg i hverdagen? Maptrends er først ute med store mengder mobilitetsdata, som er gull verdt i planleggingen av byer over hele verden.

– Da Stavanger ble tatt opp i Smartby-nettverket i 2016, skortet det på informasjon om folks reisevaner. Vi manglet kunnskap om historikk, trender, flyt og store linjer i transportsektoren, forteller Leif Thune Rudlang, daglig leder i Delfi Data. Selskapet utfører kartlegging ved hjelp av sensordata fra mobiltelefoner og mobilnett uten GPS eller egen app – uten at mobilbrukerne må oppgi posisjonen sin.

– Vi er interessert i det store bildet, ikke i hva den enkelte foretar seg. Gjennom Delfi Data samarbeider Rudlang med Telia og Telenor om å kartlegge og hente informasjon fra mobilnettet.

Ifølge Rudlang er det ikke bare det offentlige som er interessert i hvordan folk beveger seg – dette er viktig informasjon for sektorene transport og byutvikling, handel, turisme, eiendom, bygg og anlegg, restaurant og event/arrangementer.

Via VRI Rogaland til Pilot T

Kort tid etter at Delfi Data hadde gjennomført prøveprosjekter med Telia og Telenor, ba selskapet om støtte til å levere sensordata-kartleggingen i Stavanger. Rudlang og kollegaene hadde siktet seg inn mot Pilot T, et program i Forskningsrådet.

– For å komme i posisjon til et prosjekt i Pilot T, tok vi kontakt med VRI Rogaland, som svarte med å innvilge et forprosjekt, forteller Rudlang. Transportøkonomisk Institutt (TØI) var forskningspartner i forprosjektet, som førte til at Pilot T-programmet innvilget støtte til prosjektet Maptrends, som startet i januar 2019.

Personvern

Maptrends er et nettbasert analyseverktøy som utnytter informasjon om antall SIM-kort som til enhver tid er koblet til en basestasjon, sammen med opplysninger om hvilken nasjonalitet SIM-kortet har. Grunnprinsippet for Maptrends er at verktøyet skal følge regelverket for datasikkerhet og personvern og være godkjent av Datatilsynet og GDPR (Den europeiske personvernforordningen). Dataene som mobiloperatørene tilbyr, skal ikke være noen trussel mot personvern eller anonymitet.

Data om hvordan folk forflytter seg, er alfa og omega for Maptrends-prosjektet, som ledes av Delfi-sjef Leif Thune Rudlang. (Foto: Mohammed Basefer)

– Vi kan se antallet som flytter på seg, når og hvor, men vi vet ikke hvem. Sammen med våre partnere driver vi utvikling for å knytte opp andre relevante data, slik som kjønn og aldersgrupperinger. Når vi treger annen informasjon, som for eksempel årsak til reisen, spør vi analyseselskapet Epionion, sier Rudlang.

Mens tradisjonelle reisevaneundersøkelser vanligvis bygger på 6000–7000 individer, kan Maptrends tilby data fra opp mot 400.000 mobilbrukere. Ifølge gründerne betyr dette både bredere datagrunnlag og ferskere informasjon enn spørreundersøkelser kan gi.

– Kundene er interesserte i en kombinasjon av data fra ulike kilder og parametre. Hvor mange har reist mellom Stavanger og Sandnes i dag? Hvordan og når har de reist? Hva med nå i forhold til sist uke?

Fra Stavanger til verden

Telenor er hovedpartneren til Maptrends, mens Stavanger kommune er hovedkunde i Pilot T-prosjektet.

– Vi forsker mye på spørsmål fra Stavanger, for eksempel effekter av bomringen. Hvordan er bevegelsesmønsteret inn og ut gjennom bomringen før og etter at den kom i gang igjen? Vi ser på volum, tid og hvilken effekt dette har for reisemønsteret. Har det blitt flere som reiser utenom rushtiden? Velger de andre ruter?

Mye av pilotprosjektet handler om hvordan de som jobber med trafikk og byutvikling i Stavanger kommune, best kan dra nytte av Maptrends. Utvikling av kollektivtilbud er opplagt, men verktøyet vil også gjøre det mulig å redusere skadelige utslipp fra transportsektoren.

– Vi utvikler et standardverktøy som skal kunne benyttes av byer, men også på nasjonalt nivå. Maptrends er det eneste private initiativet som jobber sammen med teleoperatørene, og vårt mål er å tilby en plattform for dynamisk mobilitetsanalyse for teleoperatører i inn- og utland, sier Rudlang.