SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Stavangerbedriften Enforme AS har utviklet et verktøy som lar ungdom vurdere sin egen livssituasjon på alt fra kosthold og nikotin til fysisk aktivitet og psykisk helse. Etter piloten i Rogaland står resten av landet for tur.

Min livsstil ung helseer et elektronisk verktøy for kartlegging og egenvurdering av helse og livsstil blant de yngre gruppene i befolkningen.

– Målgruppen er elever i videregående skoler, og Randaberg og Time videregående skoler har vært piloter. Senere har vi fått med skolene Gausdal og Gjøvik i Oppland i samarbeid med Oppland fylkeskommune, forteller daglig leder Sigurd Vik i Enforme.

Daglig leder Sigurd Vik

Motiverer til endring

Konseptet har en egen nettside hvor deltageren logger seg inn og svarer anonymt på spørsmål om kosthold, nikotin, aktivitet og psykososial og egenopplevd helse. Umiddelbart etter at undersøkelsen er gjennomført, får deltageren en sluttrapport opp på skjermen. Den oppsummerer resultatene og indikerer hva som er bra, hva som er mindre bra og hva som kan være aktuelt å endre på av livsstilsvaner.

“Resultatene så langt viser at mange av ungdommene er veldig bevisste på helse og livsstil, men mellom 20 og 30 prosent er likevel ikke der de bør være”

– Resultatene så langt viser at mange av ungdommene er veldig bevisste på helse og livsstil, men mellom 20 og 30 prosent er likevel ikke der de bør være, sier Vik.

Hovedproblemene er inaktivitet og mangel på søvn, ofte som følge av for mange timer med sosiale medier og dataspill. VerktøyetMin livsstil ung helsefører til en god bevisstgjøring som deltagerne har tatt positivt imot, framholder han.

Gjennom onlineverktøyet får den enkelte tydelig tilbakemelding på hva som er gode vaner og hvor tiltak bør settes inn. Skolen tilbyr hjelp til å endre på uheldige mønstre med oppfølging fra helsesøster, sosialpedagogisk rådgiver og øvrig helsepersonell ved skolen. I tillegg til individuelle rapporter kan skolen hente ut kollektive data som kan danne grunnlag for kollektive tiltak.

– Dette kan gjerne ses på som et dannelsesprosjekt for å forberede elevene til yrkeslivet, sier Vik.

Testet hos Østlandsforskning

Enforme begynte å utvikle konseptet i 2011, i samarbeid med Randaberg og Klepp kommuner og Rogaland fylkeskommune. Enforme fikk rollen som prosjektleder, og etter tre-fire år med utvikling mener initiativtakerne de er i mål med den faglige kvaliteten på konseptet.

Enforme og medarbeiderne så etter hvert behov for å få verktøyet uttestet og verifisert ved en forskningsinstitusjon. Med hjelp fra kompetansemegler Atle Riskedal søkte de om støtte fra VRI Rogaland, som innvilget 100.000 kroner til uttesting ved Østlandsforskning. Sigurd Vik trekker fram både Riskedal og folkehelseavdelingen i Rogaland fylkeskommune som viktige støttespillere. I tillegg har Innovasjon Norge bidratt med betydelig støtte helt fra starten.

Landsomfattende

I neste omgang ser Enforme for seg en målgruppe som omfatter flere videregående skoler i ett fylke først. Senere vil de utvide nedslagsfeltet til skoler over hele landet.

– Vi er i dialog med flere fylkeskommuner og i gang med markedsføringen. Det blir også oppfølgende prosjekt framover, for eksempel et oppfølgingsprosjekt ved Randaberg videregående skole. Det blir spennende å se om resultatene har endret seg siden pilotprosjektet, sier Vik.

Engasjement

Kompetansemegler Atle Riskedal kommenterer atMin livsstil ung helseer et konsept som de involverte, med Enforme i spissen, virkelig har stått på for å realisere.

– Offentlige aktører skal ifølge samhandlingsreformen prioritere tjenester og verktøy som er utprøvd og har dokumentert effekt.Min livsstil ung helseer basert på dokumentert og kjent kunnskap, men det var likevel nødvendig å få konseptet som helhet evaluert og verifisert hos en ekstern tredjepart. Støtten fra VRI var med og finansierte denne uttestingen. Jeg håper erfaringene fra dette VRI-prosjektet kan bane vei for at konseptet blir tatt i bruk i flere kommuner og fylkeskommuner, sier Riskedal.