SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Moderne utstyr, høyere beredskap og overvåking skal gjøre det tryggere å ferdes i tunneler. En brannslukkingsrobot under utvikling ved KVS Technologies AS kan gjøre en stor forskjell for sikkerheten. Prosjektet har fått støtte fra VRI Rogaland.

Av i alt 1200 norske veitunneler kategoriseres 67 som høyrisikotunneler. Tunnelene blir stadig flere og lengre, og brannvesenet mangler både utstyr og trening til å kunne bekjempe tunnelbranner uten å sette eget liv i fare. En tunnelbrann står øverst på verstinglisten til brann- og redningstjenesten, og brann i tunge kjøretøy er det man frykter mest. Derfor gjelder det å være godt forberedt når ulykken skjer. Statistikken viser at det forekommer om lag 20 tunnelbranner hvert år. God beredskap, gode prosedyrer og moderne utstyr er ufravikelige krav. Begynner det først å brenne i en tunnel, er det helt avgjørende å kunne starte slukkingsarbeidet i løpet av få minutter.

Cato Vevatne, daglig leder i KVS Technologies i Stavanger, framholder at de første 10–15 minuttene etter et branntilløp er avgjørende.

Cato Vevatne er daglig leder og primus motor for brannslukkingsteknologien til KVS Technologies. (Foto: KVS Technologies)

– Det er da man har mulighet til drepe kilden til røykutvikling og varme, før brannenergien eskalerer voldsomt. Visjonen vår er å utplassere våre formålsrettede roboter i utvalgte tunneler. Brannvesenet skal fjernstyre robotene ved hjelp av moderne sensorteknologi. Beredskapen kan da være operativ i løpet av to–tre minutter etter at en trafikant har meldt om en hendelse til nødsentralen, sier Vevatne.

VRI-prosjekt

Håkon Kjerkreit, som er KVS sin ansvarlige for VRI-prosjektet, er optimistisk.

– Utfordringen som gjenstår, er å gjennomføre omfattende tester av vår trådløse overføringsløsning. Vi har brukt mye tid på teorien bak dette og mener vi har løsningen klar. På tampen av året forbereder vi oss på å gjennomføre flere praktiske tester, blant annet forsøk i en tunnel på E18 i Larvik. Vi skal også gjennomføre tester ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland) i Vagleleiren i Sandnes. Takket være støtten fra VRI har vi etablert samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), Institutt for data- og elektroteknikk, som har stor kompetanse på trådløs overføringsteknologi. Støttemidlene fra VRI Rogaland og midler vi selv har skutt inn, har gått til forskning på sikker drift av vår systemløsning, sier Kjerkreit.

Håkon Kjerkreit er ansvarlig for VRI-prosjektet om brannrobot hos KVS Technologies. (Foto: KVS Technologies)

Teknisk sjef i KVS Steffen Solberg forteller at selskapet har flere prosjekter innenfor fjernstyringsteknologi. Sju ingeniører arbeider mer eller mindre på fulltid med det VRI-støttede prosjektet. Alle har bakgrunn fra oljeindustrien, og de har sammen utviklet flere ROV-er gjennom UiS Subsea, en organisasjon ved Universitetet i Stavanger som ble etablert i 2013 for å delta i studentkonkurranser i undervannsteknologi.

– Vi er heldige som har Innovasjon Norge, VRI og Forskningsrådet med på laget. De bidrar med finansiell støtte til prosjektet og er svært viktige for oss, både på prosjektbasis og for oss som selskap, sier Solberg.

Arena-klynge

Norwegian Tunnel Safety Cluster fikk tidligere i år status som Arena-klynge i programmet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Fagmiljøet er lokalisert i Rogaland, og UiS er dermed en naturlig forskningspartner. Bidragsytere til klyngen er forskningsmiljøer, nødetater, veimyndigheter og 90 innovative bedrifter, deriblant KVS Technologies.

– Vi er stolte av å være en del av dette initiativet. Med dette prosjektet håper vi å kunne bidra til å styrke kompetansen på ubemannet brannbekjempelse i tunneler, og vi ser fram til nye samarbeidsprosjekt innenfor klyngen, sier Vevatne. Han håper politikerne lytter til klyngens uttalte mål om å gjøre SASIRO til et nasjonalt øvings­ og kompetansesenter for tunnelsikkerhet.

Teknologi klar i 2017

Etter planen skal en første utgave av KVS sitt beredskapssystem være klar for testing allerede neste år.

– Den første utgaven blir en sensorrobot uten slukkingsutstyr. Et års tid senere forventer vi å starte testing av de første brannslukkingsrobotene. Dette er en ny måte å tenke robot på som skiller seg vesentlig fra det vi kjenner som roboter for brannslukking i dag. Vår versjon skal være utstyrt med slukkemidler og tilfredsstille morgendagens krav til brannberedskap, sier Vevatne.

Løsningen fra KVS Technologies skal svare på noen tunge utfordringer i forbindelse med tunnelbrann: tiden brannvesenet bruker på å nå fram til brannstedet, og trusselen fra røyk som gjør det vanskelig eller umulig å drive slukkingsarbeid med personell. Med dagens systemer utgjør disse faktorene en risiko for at brannen får utvikle seg fritt.

– Vi vil løse dette ved å slukke brannen på et langt tidligere stadium, før det bli kaos, og mens brannens energi fremdeles er lav. Løsningen krever at myndighetene setter av midler til satsingen og tilrettelegger for opplæring av nødetater, sier Vevatne.

De tre kollegene er fornøyde med at de nå har teorien på plass, men de medgir at det stadig gjenstår mange timer med testing før dokumentasjonen kan ferdigstilles. De håper testingen skal gi gode svar på hvordan overføringsteknologien reagerer på ulike ytre påvirkninger.