SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Gjesdalbedriften Nexoy AS har søkt patent på en ny foredlingsprosess som kan skille ut karbohydrater og forbedre soyaprotein-konsentrat i blant annet fiskefôr til oppdrettsnæringen.

Geirmund Vik, mannen bak énmannsbedriften Nexoy AS, forteller at motivasjonen bak satsingen er en økende global etterspørsel etter bærekraftig fôr til en fiskeoppdrettsnæring i sterk vekst.

Vik har bakgrunn som næringsmiddeltekniker og har alltid jaktet på metoder som er litt bedre enn de etablerte. Gjennom fem år på hjemmelaben på Ålgård har han jobbet fram formelen eller prosessen som er unik fordi den kan skille ut karbohydrater i vannfase. Vik har nå søkt patent på dette i flere land.

Samarbeid med USA-bedrift

– Jeg har jobbet lenge med forskning og utvikling innenfor fiskefôr og oppdrettsutstyr, og jeg har opparbeidet meg et stort nettverk innenfor dette fagfeltet, forteller Vik. Prosjektet startet med at USA-bedriften Schillinger Genetics tok kontakt og foreslo et samarbeid. Schillinger har lyktes med produksjon av en ny type soyabønner med unik sukkersammensetning – gjennom naturlig seleksjon og moderne DNA-analyser, altså uten GMO (genmodifiserte organismer). De ønsket samarbeid med Vik om optimal utnyttelse av de ulike fraksjonene i denne bønnen.

For Vik var det bare å sette i gang. Han etablerte bedriften Nexoy AS og fant fram til sin formel. En av oppdagelsene var at disse bønnene har en karbohydratdel som enkelt lar seg fraksjonere gjennom prosessen med å produsere proteiner. Spørsmålet var hvordan karbohydratene kan utnyttes på best mulig måte i fiskefôr og andre næringsstoffer for både mennesker og dyr.

VRI-prosjekt

Vik fikk innvilget støtte fra VRI Rogaland til prosjektet «Carbaq, bærekraftige karbohydrater til oppdrettsnæringen». Målet var i første omgang å identifisere komponentene i karbohydratfraksjonen i bønnene. Neste mål er et oppfølgingsprosjekt for å studere helsemessig effekt på oppdrettsfisk som har fått høyt innhold av vegetabilsk protein tilsatt disse karbohydratene. Potensielt kan karbohydratene stimulere fiskens tarmhelse og bidra til bedre utnyttelse av protein og fett i fiskefôr, ifølge Vik.

– VRI-støtten betød at jeg endelig kunne få opp farten i prosjektet og inngå samarbeid med en forskningsinstitusjon. Nord Universitet har ekspertise på området og passende laboratoriefasiliteter, og jeg fikk i stand et samarbeid med dem. Min samarbeidspartner professor Mette Sørensen har vært en pådriver og en inspirerende medarbeider. Sammen med støtten fra VRI har dette selvsagt betydd mye for min framdrift, sier han.

NexoyGeirmundVik

Geirmund Vik i Nexoy AS (Foto: Hung Ngo)

Bærekraftig

Nexoy AS satser på bærekraftig produktutvikling fordi dette etterspørres av matprodusenter og forbrukere på verdensbasis. Produktene fra Nexoy skal skille seg ut og markedsføres som helt frie for genmodifiserte råvarer og løsemidler. Produktene kan også produseres og prosesseres organisk. Soyabønnene som benyttes, dyrkes i land hvor det ikke er fare for ødeleggelse av sumpland og regnskog.

Analyser ved Nord Universitet

Professor Mette Sørensen ved Nord Universitet forteller om de innledende studiene:

– Foreløpig gjør vi kjemiske analyser og karakteriserer karbohydratfraksjonen og soyaprotein-konsentratet. Sukkerartene eller karbohydratene er skilt ut fra soyabønnene i prosessen som Nexoy har utviklet. For å utvikle nye produkter trengs kunnskap om innholdet. Vi håper at karbohydratfraksjonen kan utvikles til en ingrediens i fiskefôr som gir helsemessig gevinst for oppdrettsfisken, sier Sørensen.

I neste omgang er planen å gjøre forsøk med fisk, noe professoren karakteriserer som veldig spennende.

– Hvis resultatene blir som vi håper og tror, vil dette få stor betydning for akvakulturnæringen, men også for annen næringsmiddelindustri, sier hun.

Arbeidsplasser

VRI-prosjektet, som stadig er i den innledende fasen, skal være fullført med sluttrapport fra Nord Universitet ved utgangen av august 2016.

– Jeg forventer at rapporten vil gi grunnlag for å gå videre med fiskeforsøk. Går det som jeg håper og vi kommer i gang med produksjon, vil det kunne bli flere stillinger i Nexoy AS knyttet til kvalitetssikring, salg og logistikk i løpet av de neste par årene, sier Geirmund Vik.