SØK I ARKIV
Artikler fra 2019
Artikler fra 2018
Artikler fra 2017
Artikler fra 2016
Artikler fra 2015
Artikler fra 2014

Mange eldre må på sykehjem på grunn av underernæring. Et blikk inn i kjøleskapet forteller hvorfor – og kan si noe om løsningen.

– Du ser at majonesen er helt gul, hvitosten bøyer seg oppover og syltetøyet ligger som et stivt lag oppetter innsiden av glasset – akkurat slik det så ut én uke tidligere. Da vet du at det ikke foregår mye spising, sier Nina Jæger Innvær. Hun er nestleder på Skipper Worse i Stavanger og initiativtaker til prosjektet Kjøleskapsfortellinger – om matsituasjonen hjemme for de over 80 år.

Prosjektet tar utgangspunkt i hjemkjøring av middagsmat fra helselaget Skipper Worse, en institusjon i Nasjonalforeningen for folkehelsen. I tillegg til å organisere fritidsaktiviteter, trening og kafé for eldre, distribuerer Skipper Worse 30.000 middagsporsjoner hvert år i Stavanger-området. Porsjonene er pakket i vakuum og varmes i mikrobølgeovn, og brukerne får levert middag for opp til sju dager om gangen.

– Vi ønsker å forbedre mattjenesten for de eldre, og vi ønsker at forskningen skal fortelle oss hva for eksempel fullpensjon matlevering vil bety for brukerne, sier Innvær.

Nestleder ved Skipper Worse Nina Jæger Innvær bruker VRI-støttet forskning til å avdekke ernæringsbehov og -løsninger blant eldre over 80 år i Stavanger. (Foto: Mohammed Basefer)

For mye lettprodukter

Forprosjektet som Skipper Worse har fått VRI-støtte til å gjennomføre, er et pilotprosjekt hvor ni Skipper Worse-brukere åpner kjøleskapsdøren for fotografering på samme ukedag fire uker på rad. Ved hjelp av 2–5 bilder hver gang, til sammen 120 bilder, har man fått oversikt over ernæringssituasjonen til de involverte.

– Funnene kan være representative for ernæringssituasjonen for hjemmeboende eldre over hele landet, forteller Kai Victor Hansen, førsteamanuensis og måltidsforsker ved Norsk hotellhøgskole på Universitetet i Stavanger. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter om måltidets betydning for økt matinntak blant eldre. Hansen kjenner ikke til andre forskningsprosjekter som har benyttet kjøleskapsfotografier.

– Et av de viktigste funnene er at mange eldre har mye lettprodukter, mens de burde hatt ordentlig smør, ordentlig rømme og helmelk, samt at mange har få proteinkilder, forteller Hansen.

Ernæringsforsker Kai Victor Hansen har analysert bilder av kjøleskapsinnhold hos eldre – og gjort viktige funn. (Foto: UiS)
Ernæringsforsker Kai Victor Hansen har analysert bilder av kjøleskapsinnhold hos eldre – og gjort viktige funn. (Foto: UiS)

Kommunen kutter i maten

Nina Jæger Innvær regner som viktigste funn at ernæringssituasjonen til de eldre er mye dårligere enn den kunne ha vært. Middagen som Skipper Worse kjører ut, dekker i snitt 35 prosent av ernæringsbehovet til hver bruker – 2/3 må komme fra de halv- og heltomme kjøleskapene.

– Vi ønsker å levere ut mer mat, og vi har bedt Stavanger kommune om bidrag for å få det til. Men rådmannen har i stedet kuttet i eksisterende bevilgninger for å spare penger, sukker Innvær.

Ifølge forsker Kai Hansen er manglende ernæring en viktig årsak til at eldre innlegges på sykehjem.

– En sykehjemsplass koster ca. 80.000 kroner i måneden (ref. KOSTA 2012), penger som kunne vært spart i mange tilfeller hvis brukeren fikk nok persontilpasset mat hjemme, påpeker Hansen. Han mener Stavanger kommune ikke er godt nok orientert om denne sammenhengen, og at man burde ha gjort mer for å avhjelpe situasjonen.

– Brukerne blir gjerne svekket over tid som følge av ernæringsproblemer, og noen kan ha begynnende demens. Det er få som kjemper deres sak, og de representerer en økende andel eldre i Norge og sammenlignbare land, påpeker Hansen.

Av Andreas Høy Knudsen, Nyhetstjenester AS